L’edifici

L’edifici s’inicia l’any 1908, encara en plena eufòria modernista, i s’acaba un any després. L’esperit progressista de l’entitat es veu correspost arquitectònicament amb un edifici equilibrat, on l’estil està desproveït d’elements eclèctics. L’obra es distribueix en dues plantes, amb una composició simètrica a l’única façana, en la qual sobresurt un cos central amb interessants pinacles d’ornamentació naturalista.