La història

El Casino Alianza Fraternidad funcionava des de 1877, amb seu al carrer Raval. S’hi aplegaven els sectors més populars enfront del Casino, l’altra entitat emblemàtica de finals del segle XIX. A principis del segle XX es planteja la necessitat de bastir una nova seu, que s’aixecarà sobre uns terrenys cedits pel senyor Formosa. El local oferia una sala d’actes, cafè i instal·lacions esportives. L’activitat social i cultural convertí l’entitat en una de les més destacades a principis del segle XX, un moment de gran vitalitat en els àmbits socials, culturals i polítics.

A partir d’aquest edifici de 1908, se succeeixen ampliacions i reformes com un ala lateral (1911) o una reforma interior (1928). L’addició d’un pis a un dels costats, el 1934, va afectar la imatge de l’edifici.